Kontakt

Wydawca:
IRBIS Barbara Szwast
ul. Stoczniowa 77; 51-215 Wrocław, tel. +48 605 616 440
irbis@e-irbis.pl
www.filizankasmakow.pl
ISSN 1899-4431
Wpis do rejestru sądowego 12 marca 2008 r.– Rej Pr 2529

Redaktor naczelny:
Barbara Szwast
b.szwast@filizankasmakow.pl

Dział reklamy i promocji:
Aleksandra Wiśniewska
tel. +48 609 622 722
a.wisniewska@filizankasmakow.pl
akademia@filizankasmakow.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.